MATETOP

matetopsageata
Clasa

1
2
3
4
5 alg5 geom5
6 alg6 geom6
7 alg7 prob7 geom7
8 alg8 geom8
9 alg9 geom9
..10.. ..alg10.. ..prob10.. ..geom10..
..11.. ..alg11.. ..anal11.. ..geom11..
..12.. ..alg12.. ..anal12.. ..geom12..
Formule matematice cls.1-12
Dicționar de matematică
Notații
Sfaturi pentru examene, concursuri, teze, bacalaureat
..   FACULTATE         ..
algebră facultate
probabilități și statistică facultate
geometrie facultate
analiză facultate
Aplicații ale matematicii în diverse domenii

Cuprins

 

 1. Clasa I

 2. cls.01.1.01. Test cu numere naturale de la 0 la 10, citire, scriere, comparare, ordonare
 3. cls.01.1.50. Test recapitulativ aritmetică
 4. Clasa a II-a

 5. Clasa a III-a

 6. Clasa a IV-a

 7. Clasa a V-a                                                                               

 8. ALGEBRĂ 5
 9. FRUNZAcap.1. Logică matematică – introducere

 10. 05.1.01.10.  Propoziția (matematică) Definiții Exemple
 11. FRUNZAcap.2 Numere naturale si multimi

 12. 05.1.02.10. Scrierea şi citirea numerelor naturale
 13. 05.1.02.12. Mulțimi Introducere foarte scurtă dv
 14. 05.1.02.14. Definirea sintetică sau prin enumerare a unei mulțimi ©©
 15. 05.1.20.14. Apartenența, elementele unei mulțimi  ©
 16. 05.20.12. Mulțimea N a numerelor naturale, N*, mulțimea vidă Φ, mulțimi nevide  ©©
 17. 05.20.16. Definirea analitică sau prin proprietăți a unei mulțimi  ©
 18. 05.20.20. Definirea cu diagramă sau desen a unei mulțimi  ©
 19. 05.20.21. Egalitatea mulțimilor, ordinea elementelor într-o mulțime, repetarea lor ©
 20. 05.20.22. Incluziunea  între mulțimi,  ⊆ , numită și incluziunea nestrictă ©
 21. 05.1.20.24. Submulțimile sau părțile unei mulțimi dv
 22. Cardinalul unei multimi
 23. cap.3.Operații cu numere naturale

 24. 05. Media aritmetică a două numere naturale cu sumă pară ©©

 25.    a.05. Factorul comun într-o sumă sau diferență de numere naturale ©
 26.    a.05. Puteri în N Proprietățile puterii Operații cu puteri ©
 27. cap.4. Baze în N dv

 28. 05.1.30.30.10. Definiția și teorema bazei Cifre într-o bază dată în scrierea numerelor natuale dv
 29. Divizibilitatea

 30. 05.1.30.40.10. Divizibilitatea, proprietăți, divizor, divide, se divide cu, ,mulțimea divizorilor, în mulțimea N a numerelor naturale dv
 31. 05.1.30.40.30. Criterii de divizibilitate cu 2,5,10,3,4,6,7,9,11,25,10,100,n , în mulțimea N a numerelor naturale dv
 32. Multimea divizorilor lui n
 33. Multiplu
 34. Multimea multiplilor lui n
 35. Multimi finite sau infinite
 36. Fractii ordinare

 37. Factia ordinara
 38. Factia ordinara subunitara
 39. Factia ordinara echiunitara
 40. Factia ordinara supraunitara
 41. Egalitatea fractiilor ordinare
 42. Echivalenta fractiilor ordinare
 43. Numere rationale
 44. Numere raționale ordinare

 45. Amplificarea
 46. Simplificarea
 47. Adunarea numerelor rationale ordinare cu acelasi numitor
 48. Scaderea numerelor rationale ordinare cu acelasi numitor
 49. Inmultirea unui numar rational ordinar cu un numar natural …
 50. Procente
 51. Numere raționale zecimale

 52. Numar rațional zecimal finit sau cu perioada (0)
 53. Numar rațional zecimal cu perioada diferită de perioada (0)
 54. Adunarea numerelor raționale finite
 55. Scăderea numerelor raționale finite
 56. Înmulțirea numerelor raționale finite
 57. Împărțirea numerelor raționale finite
 58. Puterea unui număr rațional finit cu exponent natural
 59.  GEOMETRIE 5
 1. Clasa a VI-a                                                                               

 2. ALGEBRĂ 6                                                                                                 
 3. Numere naturale
 4. Operații cu numere naturale – completări
 5. Divizibilitatea numerelor naturale – completări
 6. a.06.1.20.10. Primele proprietăți ale divizibilității numerelor naturale Exemple dv
 7. a.05.1.30.40.30. Criterii de divizibilitate cu 2,5,10,3,4,6,7,9,11,25,10,100,n , în mulțimea N a numerelor naturale cls.5-6 dv
 8. ♦ a.06.30.50. Media ponderată sau  media aritmetică ponderată ©©
 9. a.06. Procente dv
 10. FRUNZA Numere întregi

 11.    a.06.90.10. Mulțimea Z a numerelor întregi Axa, N⊂Z Opusul (set of integers) ©
 12.    a.06.90.11. Mulțimille N și Z au același număr de elemente deși N ⊂ Z ©
 13.   a.06.90.30. Modulul sau valoarea absolută a unui număr întreg Definiții echivalente ©
 14. GEOMETRIE 6                                                                                              
 15. FRUNZA Triunghiul

 16.    g.06.6.2.4. Cazul de congruență latură-latură-latură , notat cu LLL
 17.    g.06.6.2.5. Cazul de congruență unghi-latură-unghi, notat cu ULU
 18.    g.06.65.20. Drepte paralele Translaţia Axioma paralelelor Consecințe Geometrie euclidană/neeuclidiană
 19.    g.06.9.2. Concurenţa înălţimilor triunghiului Ortocentrul H al triunghiului Poziția lui
 20. ♦ g.06.3.3.1. Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi ©©
 21.    g.06.16.50.30.  Teorema medianei ipotenuzei (teorema directă, reciprocă)
 22.    g.06.50.20. Unghiul drept format d bisectoarele a 2 unghiuri adiacente suplementare
 1. Clasa a VII-a                                                                             

 2. ALGEBRĂ 7                                                                                                
 3. FRUNZANumere raționale

 4.    a.07.2.10. Opusul unui număr rațional Numere raționale ca rapoarte de numere întregi
 5.    a.07.1.2.20. Modulul unui număr rațional Definiția Exemple simple
 6. FRUNZANumere reale

 7.    a.07.10.1. Modulul sau valoroarea absolută a unui număr real Explicitarea modulului ©
 8.    a.07.10.3. Proprietățile modulului
 9. Rădăcina pătrată sau radicalul (de ordin 2)
 10.     a.07.4.10. Rădăcina pătrată sau radicalul unui număr natural pătrat perfect (Square Roots )
 11.    a.07.1.2. Algoritmul e extragere a radicalului din 2
 12.    a.07.4.40. Algoritmulul de extragere a radicalului din 927,5803 (Square Roots )
 13. Proprietățile radicalului (de ordin 2):
 14.    a.07.5. Radicalul produsului nenegativ a două numere reale
 15. a.07.1.5.30. Scoaterea factorului de sub radical dintr-o singură putere
 16.    a.07.5.50. Radicalul câtului nenegativ a două numere reale
 17. Operații cu radicali
 18.    a.07.5.20. Produsul radicalilor numerelor reale nenegative
 19. Aplicații ale radicalului:
 20. ♦ a.07.10.6. Media geometrică sau proporțională a două numere reale nenegative Definiție Exemple ©©
 21.    a.07.10.4. Media aritmetică a mai multor numere reale Exemple ©
 22. ♦ a.07.10.5. **Media armonică,definiție,exemple – pentru concursuri , olimpiadă, … ©©
 23.    a.07.10.9. Teorema sumei nule de numere reale nenegative (cu pătrate,module,radicali)  ©
 24.    a.07.6.20. Radicalul compus sau suprapus Exemple ©©
 25. Ecuații
 26.    a.07.12.2. Ecuația de gradul 1 , ax+b=0, cu a,b reale, a nenul Ecuații reductibile
 27. ♦ a.07.12.4. Ecuația de gradul 2 , x²=a, cu a rațional nenegativ  ©©
 28. FRUNZACalcul algebric

 29. a.07.2.1. Calcul algebric Formule Exemple Greșeli
 30. FRUNZAGeometrie analitică

 31.    a.07.41.1. Sistemul ortogonal de axe OXY, sinonime
 32. a.07.41.2. Coordonatele carteziene ale unui punct din plan
 33.  GEOMTRIE 7
 34. FRUNZA Patrulatere

 35. ♦ g.07.0.10. Linia poligonală deschisă, linia poligonală închisă, desene, etimologie ©©
 36.    g.07.0.20. Poligonul sau linia poligonală simplu închisă Etimologia cuvântului poligon Diagonala poligonului
 37.    g.07.0.30. Clasificarea poligoanelor după numărul de laturi: triunghiul, patrulaterul,…,hecatommyriagon
 38.    g.07.0.40. Clasificarea poligoanelor după poziția vârfurilor: poligoane convexe , poligoane concave
 39.    g.07.0.50. Suma unghiurilor unui poligonul convex Formula Exemple
 40.    g.07.1.1. Patrulatere: definiții, proprietăți, clasificări, înălțimi, diagonale, suma unghiurilor, perimetru
 41.    g.07.3.10.1. Aria patrulaterului convex Definiție Teoremă Exemplu ©©
 42.    g.07.1.2. Definiția paralelogramului, proprietățile și reciprocele lui, perimetrul, înălțimile și diagonale, arie, clasificarea paralelogramelor
 43. FRUNZA Cercul

 44. ♦ g.07.7.13. Numărul pi notat cu π ©©
 1. Clasa a VIII-a                                                                                  

 2. ALGEBRĂ 8                                                                                                       
 3. FRUNZACalcul algebic-completări

 4. a.08.1.2.10. Pătratul sumei algebrice a 3 numere
 5. FRUNZANumere reale

 6. a.08.1.1.1. Mulțimea numerelor reale, submulțimi importante, forme de scriere
 7. ♦ a.08.1.4.0. Intervale, ±infinit, ±∞ ©©
 8. ♦ a.08.1.4.1. Modulul sau valoroarea aboslută Explicitarea modulului (la cls. a VII-a)
 9.    a.08.1.4.2. Proprietățile modulului unui număr real legat de intervale ©©
 10.    a.08.40.20. Testul 1 doar din Formulele de calcul prescurtat Nivel mediu
 11. ♦ a.08.3.1. Ecuația de gradul 2 cu o necunoscută ( second degree equation )
 12. GEOMETRIE SINTETICĂ ÎN SPAȚIU 8                                                  
 13. Geometrie sintetică în spațiu
 14. a.08.2.110.120. Definiții și primele axiome ale geometriei în spațiu ( legate de punct, plan,….)
 15. Clasa a IX-a                                                                                 

 16. ALGEBRĂ 9                                                                                                   
 17. FRUNZA Numere reale

 18. a.09.1.1.20.10. Partea întreagă și partea zecimală sau fracționară a unui număr real Proprietățile lor (primele 11) dv
 19. a.09.1.1.20.40. Forma științifică a unui număr real (PartIntreaga…) dv
 20.  a.09.1.70.10. Media aritmetică, geometrică, pătratică, armonică Minim, maxim ©©
 21.    a.09.1.70.20. Inegalitatea mediilor Teorie
 22. FRUNZA Logică

 23.    a.09. Inducția matematică Varianta 1 ©© ////////////////////////////////
 24. FRUNZA Șiruri , progresii

 25.    a.09.30.20.10. Progresia aritmetică Teoria Exemple simple (arithmetic progression )
 26.    a.09.30.20.11. Exerciții legate de progresia aritmetică
 27. GEOMETRIE VECTORIALĂ ȘI ANALITICĂ , PLANĂ 9       
 28. FRUNZAVectori importanți

 29.    g.09.Vectorul de pozitie al centrului I al cercului înscris într-un triunghi Concurența bisectarelor interioare ale triunghiului
 30.  TRIGONOMETRIE ȘI APLICAȚII ALE TRIGONOMETRIEI ÎN GEOMETRIE  9
 31. Clasa a X-a                                                                                 

 32. ALGEBRĂ 10                                                                                              
 33. FRUNZA Numere complexe

 34. a.10.1.2.1.1. Numere complexe ca perechi de numere reale Afix Imaginea geometrică
 35. FRUNZA Alte forme de definire a numerelor reale

 36. a.10.1.30.50.10. Logaritmul unui număr real pozitiv Condiții de existență Aflarea unor logaritmi
 37. Funcții

 38. Funcția injectivă
 39. Funcția surjectivă
 40. Funcția bijectivă
 41. Funcția inversabilă
 42. Funcția putere
 43. Funcția radical de ordin n
 44. Funcția exponențială
 45. Funcția logaritmică
 46. Cardinalul unei mulțimi
 47. FRUNZA Combinatorică
 48. FRUNZA Permutări
 49. FRUNZA Aranjamente
 50. FRUNZA Combinări
 51. FRUNZA Binomul lui Newton
 52. FRUNZAProbabilități și statistică

 53. c. Probabilități  (de imp)
 54. Variabile aleatoare discrete, media, dispersia,….
 55. Schema binomială generalizată sau schema lui Poisson
 56. Schema binomială Bernoulli a bilei întoarse   (rev)
 57. Schema bilei neîntoarse (hipergeometrică)
 58. GEOMETRIE VECTORIALĂ ȘI ANALITICĂ , PLANĂ 10                                                                                                       
 59.  TRIGONOMETRIE ȘI APLICAȚIILE EI ÎN GEOMETRIE 10                                                                                                       
 1. Clasa a XI-a                                                                                 

 2. ALGEBRĂ 11                                                                                              
 3. FRUNZAAlgebră

 4. ♦ a.11.1.1.10. Definiția permutării , exemple, notații,mulțimea Sn a permutărilor de ordin n
 5. FRUNZAAnaliză

 6. z.11. Asimptote dv/////
 7. ♦ z.11.5.4.25. Tabelul scurt al derivatelor și reguli de derivare ©©
 1. Clasa a XII-a

 2. ALGEBRĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ PLANĂ 12                   
 3. ANALIZĂ 12                                                                                              
 4. FRUNZA Primitive și integrala nedefinită

 5. Primitive
 6. FRUNZA Integrala definită

 7.    z.12.5.30.10. Suma Riemann Exemplu ©©
 1. Facultate                                                                                

 2. ALGEBRĂ FACULTATE                                                                      
 3. ANALIZĂ FACULTATE                                                                       
 4. FRUNZAAnaliză

 5. FRUNZA Spații
 6. F.13.5.20.20.  Spațiul normat al corpului numerelor complexe (facultate)
 7. FRUNZA Serii numerice
 8. z. Serii numerice Definiția seriei Definiția șirului sumelor parțiale  (facultate)
 9. FRUNZA Coordonatele cilindrice în spațiu
 10. ♦ Trecerea de la coordonatele sferice la coordonatele carteziene ale unui punct P din spațiul tridimensional OXYZ
 11. Determinantul iacobianului transformării din coordonate sferice în coordonate carteziene
 12. Aproximarea cu un polinom de gradul 2 a funcției f(x,y,z) într-o vecinătate a lui (0,0,0)
 13. FRUNZA Diferențiala
 14. Diferențiala funcției f(x)
 15. Funcția z(x,y)
 16. Interpretarea geometrică a ecuației z(x,y)=F(x,y), cu F dată și a derivatelor parțiale ale lui z
 17. Derivata lui z(x,y) când x=f(t) și y=g(t) , adică derivata funcției z(x(t),y(t))
 18. Diferențiala de ordin I a lui f(x,y) 
 19. Ecuații diferențiale Introducere Definiții Gradul și ordinul ecuației Soluții
 20. Ecuații diferențiale de ordin 1, F(x,y,y’)=0   ////
 21. Forma explicită și cea implicită a ecuației diferențiale ordin 1
 22. Ecuația diferențială cu funcție în variabila independentă x, y’=g(x), x în (a,b)
 23. Ecuația diferențială cu funcție în variabila dependentă y, y’=h(y), y∈(c,d), h continuă, izocline, curbele ortogonale soluțiilor ////
 24. Ecuația diferențială cu variabile deci separabile y’=f(x)h(y)
 25. Ecuația diferențială omogenă y’=f(y/x) 
 26. Ecuații diferențiale liniare y’+p(x)y+q(x)=0
 27. Ecuația diferențială y’=f(x,y) cu f=h/g
 28. FRUNZAEcuația diferențială de ordin 2 , F(x,y,y’,y”)=0
 29. Ecuația diferențială de ordin 2 , ay”+by’+cy=0,cu a,b,c constante și cu condiții inițiale ////
 30. Ecuația diferențială de ordin 2, a(x)y”+c(x)=0, mai precis y”=f(x), cu condiții inițiale și f(x) funcție polinomială ////
 31. FRUNZACamp scalar, camp vectorial Rotorul ,divergenta, gradientul, nabla si delta
 32. Camp scalar bidimensional si tridimensional free ////
 33. Camp vectorial free ///
 34. Suprafetele de nivel ale unui camp scalar tridimensional /////
 35. Liniile de nivel ale unui camp scalar bidimensional ////
 36. Gradientul unui camp scalar  /////
 37. Divergenta unui camp vectorial  /////
 38. FRUNZAGeometrie
 39. Geometrii neeuclidiene
 40. Geometria Riemanniana
 41. Geometria Poincare
 42. Geometria Lobacevsky
 1.  Aplicații ale matematicii în diverse domenii

 1. Surse
  1. https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf
  2. http://altosaxtral.com/
  3. https://ro.wikibooks.org/wiki/LaTeX_(carte)/Matematic%C4%83#Puteri_.C5.9Fi_indici
  4. http://s1.daumcdn.net/editor/fp/service_nc/pencil/Pencil_chromestore.html
  5. https://diacritica.wordpress.com/tag/sa-aiba-sau-sa-aibe/
  6. https://translate.google.com/#ro/de/alegeti
  7. https://ro.wikibooks.org/wiki/LaTeX_(carte)/Formatare_avansat%C4%83#Paragrafe_speciale

Contact us

Send