MATETOP

matetopsageata
Lecțiile cu semnul  ♦ pot fi citite de oricine.

Notații:
a. = algebră, g. = geometrie, t. = trigonometrie , p. = probabilități , z. = analiză ,
05. = clasa a V-a ,         11. = clasa a XI-a

Prin apăsarea săgeții albastre din stânga jos, ajungeți la începutul lecției.

Clasa

1
2
3
4
5 recap5 alg5 geom5 recapfin5
6 recap6 alg6 prob6 geom6 recapfin6
7 recap7 alg7 geom7 recapfin7
8 recap8 alg8 geom8 recapfin8
9 recap9 alg9 geom9 recapfin9
..10.. recap10 ..alg10.. ..prob10.. ..geom10.. recapfin10
..11.. recap11 ..alg11.. ..geom11.. ..anal11.. recapfin11
..12.. recap12 ..alg12.. ..anal12.. recapfin12
Formule matematice cls.1-12
..   FACULTATE         ..
algebră facultate
probabilități și statistică facultate
geometrie facultate
analiză facultate

Cuprins

 

 1. Clasa a V-a                                                                               

 2. ALGEBRĂ 5                                                                                              
 3. FRUNZALogică matematică – introducere

 4.    a.05.10.10.  Propoziția (matematică) Definiții Exemple foarte simple ©
 5. FRUNZANumere naturale și mulțimi

 6. a.05.1.30.10.10. Scrierea şi citirea numerelor naturale dv
 7. a.05. Mulțimi Introducere foarte scurtă dv
 8. ♦ a.05.20.10. Definirea sintetică sau prin enumerare a unei mulțimi ©©
 9.    a.05.20.14. Apartenența, elementele unei mulțimi  ©
 10. ♦ a.05.20.12. Mulțimea N a numerelor naturale, N*, mulțimea vidă Φ, mulțimi nevide  ©©
 11.    a.05.20.16. Definirea analitică sau prin proprietăți a unei mulțimi  ©
 12.    a.05.20.20. Definirea cu diagramă sau desen a unei mulțimi  ©
 13.    a.05.20.21. Egalitatea mulțimilor, ordinea elementelor într-o mulțime, repetarea lor ©
 14.    a.05.20.22. Incluziunea  între mulțimi,  ⊆ , numită și incluziunea nestrictă ©
 15. a.05.1.20.24. Submulțimile sau părțile unei mulțimi dv
 16. Cardinalul unei multimi /////////////////////////////
 17. Operații cu numere naturale
 18. ♦ a.05. Media aritmetică a două numere naturale cu sumă pară ©©
 19.    a.05. Factorul comun într-o sumă sau diferență de numere naturale ©
 20.    a.05. Puteri în N Proprietățile puterii Operații cu puteri ©
 21. Baze în N dv
 22. a.05.1.30.30.10. Definiția și teorema bazei Cifre într-o bază dată în scrierea numerelor natuale dv
 23. Divizibilitatea
 24. a.05.1.30.40.10. Divizibilitatea, proprietăți, divizor, divide, se divide cu, ,mulțimea divizorilor, în mulțimea N a numerelor naturale dv
 25. a.05.1.30.40.30. Criterii de divizibilitate cu 2,5,10,3,4,6,7,9,11,25,10,100,n , în mulțimea N a numerelor naturale dv
 26. Multimea divizorilor lui n
 27. Multiplu
 28. Multimea multiplilor lui n
 29. Multimi finite sau infinite
 30. Numere rationale
 31. Fractia ordinara
 32. Factia ordinara subunitara
 33. Factia ordinara echiunitara
 34. Factia ordinara supraunitara
 35. Egalitatea fractiilor ordinare
 36. Echivalenta fractiilor ordinare
 37. Numere raționale ordinare
 38. Amplificarea
 39. Simplificarea
 40. Adunarea numerelor rationale ordinare cu acelasi numitor
 41. Scaderea numerelor rationale ordinare cu acelasi numitor
 42. Inmultirea unui numar rational ordinar cu un numar natural …
 43. Procente
 44. Numere raționale zecimale
 45. Numar rațional zecimal finit sau cu perioada (0)
 46. Numar rațional zecimal cu perioada diferită de perioada (0)
 47. Adunarea numerelor raționale finite
 48. Scăderea numerelor raționale finite
 49. Înmulțirea numerelor raționale finite
 50. Împărțirea numerelor raționale finite
 51. Puterea unui număr rațional finit cu exponent natural
 52. Clasa a VI-a                                                                               

 53. ALGEBRĂ 6                                                                                                 
 54. Numere naturale
 55. Operații cu numere naturale – completări
 56. Divizibilitatea numerelor naturale – completări
 57. a.06.1.20.10. Primele proprietăți ale divizibilității numerelor naturale Exemple dv
 58. a.05.1.30.40.30. Criterii de divizibilitate cu 2,5,10,3,4,6,7,9,11,25,10,100,n , în mulțimea N a numerelor naturale cls.5-6 dv
 59. ♦ a.06.30.50. Media ponderată sau  media aritmetică ponderată ©©
 60. a.06. Procente dv///////////////////////
 61. FRUNZA Numere întregi

 62.    a.06.90.10. Mulțimea Z a numerelor întregi Axa, N⊂Z Opusul (set of integers) ©
 63.    a.06.90.11. Mulțimille N și Z au același număr de elemente deși N ⊂ Z ©
 64.   a.06.90.30. Modulul sau valoarea absolută a unui număr întreg Definiții echivalente ©
 65. GEOMETRIE 6                                                                                              
 66. FRUNZA Triunghiul

 67.    g.06.6.2.4. Cazul de congruență latură-latură-latură , notat cu LLL
 68.    g.06.6.2.5. Cazul de congruență unghi-latură-unghi, notat cu ULU
 69.    g.06.65.20. Drepte paralele Translaţia Axioma paralelelor Consecințe Geometrie euclidană/neeuclidiană
 70.    g.06.9.2. Concurenţa înălţimilor triunghiului Ortocentrul H al triunghiului Poziția lui
 71. ♦ g.06.3.3.1. Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi ©©
 72.    g.06.16.50.30.  Teorema medianei ipotenuzei (teorema directă, reciprocă)
 73.    g.06.50.20. Unghiul drept format d bisectoarele a 2 unghiuri adiacente suplementare
 74. Clasa a VII-a                                                                             

 75. ALGEBRĂ 7                                                                                                
 76. FRUNZANumere raționale

 77.    a.07.2.10. Opusul unui număr rațional Numere raționale ca rapoarte de numere întregi
 78.    a.07.1.2.20. Modulul unui număr rațional Definiția Exemple simple
 79. FRUNZANumere reale

 80.    a.07.10.1. Modulul sau valoroarea absolută a unui număr real Explicitarea modulului ©
 81.    a.07.10.3. Proprietățile modulului
 82. Rădăcina pătrată sau radicalul (de ordin 2)
 83.     a.07.4.10. Rădăcina pătrată sau radicalul unui număr natural pătrat perfect (Square Roots )
 84.    a.07.1.2. Algoritmul e extragere a radicalului din 2
 85.    a.07.4.40. Algoritmulul de extragere a radicalului din 927,5803 (Square Roots )
 86. Proprietățile radicalului (de ordin 2):
 87.    a.07.5. Radicalul produsului nenegativ a două numere reale
 88. a.07.1.5.30. Scoaterea factorului de sub radical dintr-o singură putere
 89.    a.07.5.50. Radicalul câtului nenegativ a două numere reale
 90. Operații cu radicali
 91.    a.07.5.20. Produsul radicalilor numerelor reale nenegative
 92. Aplicații ale radicalului:
 93. ♦ a.07.10.6. Media geometrică sau proporțională a două numere reale nenegative Definiție Exemple ©©
 94.    a.07.10.4. Media aritmetică a mai multor numere reale Exemple ©
 95. ♦ a.07.10.5. **Media armonică,definiție,exemple – pentru concursuri , olimpiadă, … ©©
 96.    a.07.10.9. Teorema sumei nule de numere reale nenegative (cu pătrate,module,radicali)  ©
 97.    a.07.6.20. Radicalul compus sau suprapus Exemple ©©
 98. Ecuații
 99.    a.07.12.2. Ecuația de gradul 1 , ax+b=0, cu a,b reale, a nenul Ecuații reductibile
 100. ♦ a.07.12.4. Ecuația de gradul 2 , x²=a, cu a rațional nenegativ  ©©
 101. FRUNZACalcul algebric

 102. a.07.2.1. Calcul algebric Formule Exemple Greșeli
 103. FRUNZAGeometrie analitică

 104.    a.07.41.1. Sistemul ortogonal de axe OXY, sinonime
 105. a.07.41.2. Coordonatele carteziene ale unui punct din plan
 106. FRUNZA Patrulatere

 107. ♦ g.07.0.10. Linia poligonală deschisă, linia poligonală închisă, desene, etimologie ©©
 108.    g.07.0.20. Poligonul sau linia poligonală simplu închisă Etimologia cuvântului poligon Diagonala poligonului
 109.    g.07.0.30. Clasificarea poligoanelor după numărul de laturi: triunghiul, patrulaterul,…,hecatommyriagon
 110.    g.07.0.40. Clasificarea poligoanelor după poziția vârfurilor: poligoane convexe , poligoane concave
 111.    g.07.0.50. Suma unghiurilor unui poligonul convex Formula Exemple
 112.    g.07.1.1. Patrulatere: definiții, proprietăți, clasificări, înălțimi, diagonale, suma unghiurilor, perimetru
 113.    g.07.3.10.1. Aria patrulaterului convex Definiție Teoremă Exemplu ©©
 114.    g.07.1.2. Definiția paralelogramului, proprietățile și reciprocele lui, perimetrul, înălțimile și diagonale, arie, clasificarea paralelogramelor
 115. FRUNZA Cercul

 116. ♦ g.07.7.13. Numărul pi notat cu π ©©
 117. Clasa a VIII-a                                                                                  

 118. ALGEBRĂ 8                                                                                                       
 119. FRUNZACalcul algebic-completări

 120. a.08.1.2.10. Pătratul sumei algebrice a 3 numere
 121. FRUNZANumere reale

 122. a.08.1.1.1. Mulțimea numerelor reale, submulțimi importante, forme de scriere
 123. ♦ a.08.1.4.0. Intervale, ±infinit, ±∞ ©©
 124. ♦ a.08.1.4.1. Modulul sau valoroarea aboslută Explicitarea modulului (la cls. a VII-a)
 125.    a.08.1.4.2. Proprietățile modulului unui număr real legat de intervale ©©
 126.    a.08.40.20. Testul 1 doar din Formulele de calcul prescurtat Nivel mediu
 127. ♦ a.08.3.1. Ecuația de gradul 2 cu o necunoscută ( second degree equation )
 128. GEOMETRIE SINTETICĂ ÎN SPAȚIU 8                                                  
 129. Geometrie sintetică în spațiu
 130. a.08.2.110.120. Definiții și primele axiome ale geometriei în spațiu ( legate de punct, plan,….)
 131. Clasa a IX-a                                                                                 

 132. ALGEBRĂ 9                                                                                                   
 133. ALGEBRĂ 9

 134. FRUNZA Numere reale

 135. a.09.1.1.20.10. Partea întreagă și partea zecimală sau fracționară a unui număr real Proprietățile lor (primele 11) dv
 136. a.09.1.1.20.40. Forma științifică a unui număr real (PartIntreaga…) dv
 137.  a.09.1.70.10. Media aritmetică, geometrică, pătratică, armonică Minim, maxim ©©
 138.    a.09.1.70.20. Inegalitatea mediilor Teorie
 139. FRUNZA Logică

 140.    a.09. Inducția matematică Varianta 1 ©© ////////////////////////////////
 141. FRUNZA Șiruri , progresii

 142.    a.09.30.20.10. Progresia aritmetică Teoria Exemple simple (arithmetic progression )
 143.    a.09.30.20.11. Exerciții legate de progresia aritmetică
 144. GEOMETRIE VECTORIALĂ ȘI ANALITICĂ , PLANĂ 9                                                                                                       
 145. FRUNZAVectori importanți

 146.    g.09.Vectorul de pozitie al centrului I al cercului înscris într-un triunghi Concurența bisectarelor interioare ale triunghiului
 147. Clasa a X-a                                                                                 

 148. ALGEBRĂ 10                                                                                              
 149. FRUNZA Numere complexe

 150. a.10.1.2.1.1. Numere complexe ca perechi de numere reale Afix Imaginea geometrică
 151. FRUNZA Alte forme de definire a numerelor reale

 152. a.10.1.30.50.10. Logaritmul unui număr real pozitiv Condiții de existență Aflarea unor logaritmi
 153. Funcții

 154. Funcția injectivă
 155. Funcția surjectivă
 156. Funcția bijectivă
 157. Funcția inversabilă
 158. Funcția putere
 159. Funcția radical de ordin n
 160. Funcția exponențială
 161. Funcția logaritmică
 162. Cardinalul unei mulțimi
 163. FRUNZA Combinatorică
 164. FRUNZA Permutări
 165. FRUNZA Aranjamente
 166. FRUNZA Combinări
 167. FRUNZA Binomul lui Newton
 168. FRUNZAProbabilități și statistică

 169. c. Probabilități  (de imp)
 170. Variabile aleatoare discrete, media, dispersia,….
 171. Schema binomială generalizată sau schema lui Poisson
 172. Schema binomială Bernoulli a bilei întoarse   (rev)
 173. Schema bilei neîntoarse (hipergeometrică)
 174. GEOMETRIE VECTORIALĂ ȘI ANALITICĂ , PLANĂ 10                                                                                                       
 175. Clasa a XI-a                                                                                 

 176. ALGEBRĂ 11                                                                                              
 177. FRUNZAAlgebră

 178. ♦ a.11.1.1.10. Definiția permutării , exemple, notații,mulțimea Sn a permutărilor de ordin n
 179. FRUNZAAnaliză

 180. z.11. Asimptote dv//////////////////////////
 181. ♦ z.11.5.4.25. Tabelul scurt al derivatelor și reguli de derivare ©©
 182. Clasa a XII-a

 183. ALGEBRĂ ȘI GEOMETRIE ANALITICĂ PLANĂ 12                   
 184. ANALIZĂ 12                                                                                              
 185. FRUNZA Primitive și integrala nedefinită

 186. Primitive
 187. FRUNZA Integrala definită

 188.    z.12.5.30.10. Suma Riemann Exemplu ©©
 189. Facultate                                                                                

 190. ALGEBRĂ FACULTATE                                                                      
 191. ANALIZĂ FACULTATE                                                                       
 192. FRUNZAAnaliză

 193. FRUNZA Spații
 194. F.13.5.20.20.  Spațiul normat al corpului numerelor complexe (facultate)
 195. FRUNZA Serii numerice
 196. z. Serii numerice Definiția seriei Definiția șirului sumelor parțiale  (facultate)
 197. FRUNZA Coordonatele cilindrice în spațiu
 198. ♦ Trecerea de la coordonatele sferice la coordonatele carteziene ale unui punct P din spațiul tridimensional OXYZ
 199. Determinantul iacobianului transformării din coordonate sferice în coordonate carteziene
 200. Aproximarea cu un polinom de gradul 2 a funcției f(x,y,z) într-o vecinătate a lui (0,0,0)
 201. FRUNZA Diferențiala
 202. Diferențiala funcției f(x)
 203. Funcția z(x,y)
 204. Interpretarea geometrică a ecuației z(x,y)=F(x,y), cu F dată și a derivatelor parțiale ale lui z
 205. Derivata lui z(x,y) când x=f(t) și y=g(t) , adică derivata funcției z(x(t),y(t))
 206. Diferențiala de ordin I a lui f(x,y) 
 207. Ecuații diferențiale Introducere Definiții Gradul și ordinul ecuației Soluții
 208. Ecuații diferențiale de ordin 1, F(x,y,y’)=0   //////////////
 209. Forma explicită și cea implicită a ecuației diferențiale ordin 1
 210. Ecuația diferențială cu funcție în variabila independentă x, y’=g(x), x în (a,b)
 211. Ecuația diferențială cu funcție în variabila dependentă y, y’=h(y), y∈(c,d), h continuă, izocline, curbele ortogonale soluțiilor //////////////////////
 212. Ecuația diferențială cu variabile deci separabile y’=f(x)h(y)
 213. Ecuația diferențială omogenă y’=f(y/x) 
 214. Ecuații diferențiale liniare y’+p(x)y+q(x)=0
 215. Ecuația diferențială y’=f(x,y) cu f=h/g
 216. FRUNZAEcuația diferențială de ordin 2 , F(x,y,y’,y”)=0
 217. Ecuația diferențială de ordin 2 , ay”+by’+cy=0,cu a,b,c constante și cu condiții inițiale //////////////////////////////
 218. Ecuația diferențială de ordin 2, a(x)y”+c(x)=0, mai precis y”=f(x), cu condiții inițiale și f(x) funcție polinomială ////////////////////
 219. FRUNZACamp scalar, camp vectorial Rotorul ,divergenta, gradientul, nabla si delta
 220. Camp scalar bidimensional si tridimensional free ///////////////////////
 221. Camp vectorial free //////////////////////
 222. Suprafetele de nivel ale unui camp scalar tridimensional /////////////////
 223. Liniile de nivel ale unui camp scalar bidimensional /////////////////
 224. Gradientul unui camp scalar  /////////////////
 225. Divergenta unui camp vectorial  /////////////////
 226. FRUNZAGeometrie
 227. Geometrii neeuclidiene
 228. Geometria Riemanniana
 229. Geometria Poincare
 230. Geometria Lobacevsky
 231. Surse
  1. https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf
  2. http://altosaxtral.com/
  3. https://ro.wikibooks.org/wiki/LaTeX_(carte)/Matematic%C4%83#Puteri_.C5.9Fi_indici
  4. http://s1.daumcdn.net/editor/fp/service_nc/pencil/Pencil_chromestore.html
  5. https://diacritica.wordpress.com/tag/sa-aiba-sau-sa-aibe/
  6. https://translate.google.com/#ro/de/alegeti
  7. https://ro.wikibooks.org/wiki/LaTeX_(carte)/Formatare_avansat%C4%83#Paragrafe_speciale

 • Notații

  Se completează treptat

  Algebră
  Δ = discriminantul ecuației de gradul 2 cu o necunoscută
  Δ' = discriminantul redus al ecuației de gradul 2 cu o necunoscută
  Geometrie
  ≡ = congruent cu
  Δ = triunghi -în geometrie, diferența simetrică - în algebră
  Logică
  ∀ = (∀) = oricare ar fi , orice, pentru orice , cu sens literar „toate sau toți”
  ∃ = (∃) = există = există cel puțin un sau o ...
  ∧ = și
  ∨ = sau (neexclusiv)
  ∨ = sau exclusiv
  ¬ = non = negația enunțului ....
  Mulțimi
  ⊂ = inclus strict în ...
  ⊃ = include strict ...
  ⊄ = nu este inclus strict în
  ⊆ = inclus în = inclus sau egal cu ...
  ∪ = reunit cu
  ∩ = intersectat cu
  ∅= mulțimea vidă
  Δ = diferență simetrică (legat de mlțimi), triunghi-la geometrie
  Prescurtări
  a.î. = „ / ” = astfel încât = cu proprietatea ...
  c.c.t.d.= ceea ce trebuia demonstrat
  q.e.d.=quod erat demonstrandum = ceea ce trebuia demonstrat

 • Contact site • Despre accesarea lecțiilor

  Lecțiile cu semnul ♦ pot fi accesate , celelalte cu abonament.

 • Atenție la săgeata albastră de jos,stânga.

  În stînga, jos, se află o săgeată albastră care prin apăsare vă conduce la începutul paginii.